ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Πελάτης: ΦΡΙΓΚΟΣΤΑΛ ΑΕ

Κατηγορία: Mεταλλικά Kτήρια

Τοποθεσία Έργου: Ρετζίκι Θεσσαλονίκης

Αντικείμενο Εργασιών:
Μεταλλική κατασκευή και ανέγερση

Ποσότητα (Τόνοι): 70Τ

Έτος Ολοκλήρωσης: 2018

  • Προμήθεια και τοποθέτηση πυροβαμένου διώροφου καταστήματος με όλα τα παρελκόμενα , Σκάλες ,υποδομή πινακίδων κλπ