Ι.ΚΤΕΟ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ Ε.Ε. – ΤΡΙΠΟΛΗ

Ι.ΚΤΕΟ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ Ε.Ε.ΤΡΙΠΟΛΗ

Πελάτης: Ι.ΚΤΕΟ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ Ε.Ε.

Κατηγορία: Mεταλλικά Kτήρια

Τοποθεσία Έργου: Τρίπολη

Αντικείμενο Εργασιών:
Κατασκευή και ανέγερση μεταλλικού κτιρίου

Ποσότητα (Τόνοι): 30Τ

Έτος Ολοκλήρωσης: 2016

  • Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού κτηρίου.
  • Προμήθεια και τοποθέτηση πανέλων οροφής και πλαγιοκάλυψης.
  • Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικής μετώπης οροφής,γραφείων και παραγωγής.
  • Προμήθεια και τοποθέτηση υδρορροών απορροών και ειδικών τεμαχίων γαλβανιζέ και έγχρωμα.