ΙΚΤΕΟ ΠΕΝΟΓΛΟΥ – ΔΟΥΒΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΙΚΤΕΟ ΠΕΝΟΓΛΟΥΔΟΥΒΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Πελάτης: Ι.ΚΤΕΟ ΠΕΝΟΓΛΟΥ – ΔΟΥΒΑΤΖΗΣ

Κατηγορία: Mεταλλικά Kτήρια

Τοποθεσία Έργου: Γιαννιτσά

Αντικείμενο Εργασιών:
Κατασκευή και ανέγερση μεταλλικού κτηρίου

Ποσότητα (Τόνοι): 30Τ

Έτος Ολοκλήρωσης: 2010

  • Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού κτηρίου
  • Προμήθεια και τοποθέτηση πανέλων οροφής και πλαγιοκάλυψης
  • Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικής μετώπης οροφής, γραφείων και παραγωγής
  • Προμήθεια και τοποθέτηση υδρορροών απορροών και ειδικών τεμαχίων γαλβανιζέ και έγχρωμα