ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ JUMBO

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ JUMBO

Πελάτης: ALFA PLAN CONSTRUCTIONS GROUP

Κατηγορία: Ειδικές κατασκευές

Τοποθεσία Έργου: Κατερίνη Πιερίας

Αντικείμενο Εργασιών:
Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού πυλώνα

Ποσότητα (Τόνοι): 25Τ

Έτος Ολοκλήρωσης: 2019