ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε.

Πελάτης: ΦΡΙΓΚΟΣΤΑΛ Α.Ε

Κατηγορία: Mεταλλικά Kτήρια

Τοποθεσία Έργου: Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Αντικείμενο Εργασιών:
Κατασκευή και ανέγερση μεταλλικού πυροβαμένου κτηρίου

Ποσότητα (Τόνοι): 132Τ

Έτος Ολοκλήρωσης: 2019

  • Προμήθεια και τοποθέτηση πυροβαμένου κτηρίου
  • Προμήθεια και τοποθέτηση 2000 τεμαχίων διατμητικών ήλων .
  • Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικής μετώπης οροφής,γραφείων και παραγωγής.
  • Προμήθεια και τοποθέτηση γαλβανιζέ εν θερμώ κιγκλιδωμάτων ,σκαλοπατιών,σχαρών καθώς και κλιμακοστασίου