Κεντρικές Εγκαταστάσεις

Γιαννιτσά Πέλλας 

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης

ΒΙΠΕ Σίνδου

Χώροι Παραγωγής

Στην έδρα της εταιρίας μας στο 1ο χλμ της εθνικής οδού Γιαννιτσών Εδέσσης βρίσκονται οι υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις τις εταιρίας μας σε ασφαλτοστρωμένη έκταση συνολικής επιφάνειας 27,000 m2. Οι στεγασμένοι χώροι, όπου πραγματοποιείτε ο μεγαλύτερος όγκος της βιομηχανοποίησης των μεταλλικών κατασκευών ξεπερνούν τα 8,000m2 όπου περιλαμβάνουν 2 αίθουσες διαστάσεων 25m Χ 100m και μια αίθουσα 25m Χ 80m.

Εξοπλισμός

Οι παραπάνω αίθουσες είναι εξοπλισμένες με 7 γερανογέφυρες μέγιστης ανυψωτικής δυνατότητας 10Τ και φιλοξενούν τον υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό της εταιρίας, το συγκρότημα αυτόματης αμμοβολής δοκών, τα μηχανήματα κοπής και διάτρησης, παντογράφους κοπής ελασμάτων οξυγόνου και πλάσματος, συγκρότημα αυτόματης συγκόλλησης με την μέθοδο βυθιζόμενου τόξου κλπ. Επίσης στους παραπάνω στεγασμένους χώρους στεγάζετε και το νέο βαφείο της εταιρίας που καλύπτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιημένες προδιαγραφές.

Αύλειος Χώρος & Γραφεία

Ο ακάλυπτος αύλειος χώρος των 20,000m2 της εταιρίας μας δίνει την δυνατότητα της οργανωμένης αποθήκευσης και διαχείρισης των τελικών προϊόντων και κατασκευών. 2.000m2 γραφείων στεγάζουν τα τμήματα μηχανολόγων, μηχανικών, σχεδιαστών της εταιρίας καθώς και τα τμήματα ποιοτικού ελέγχου, προμηθειών, οικονομικών και διοίκησης.