Ακρίβεια και Υψηλή Παραγωγικότητα

Ο εξοπλισμός της εταιρίας μας είναι από τους πιο σύγχρονους στον κλάδο τόσο σε επίπεδο αυτοματοποιημένων  μηχανημάτων – παραγωγής  και επεξεργασίας μετάλλων όσο και στον τομέα των μεταφορών και ανυψωτικών μηχανημάτων. Σε συνδυασμό με τα πιο σύγχρονα λογισμικά ανάλυσης – σχεδίασης μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών Tecla Autocad σχεδιάζουμε λεπτομερή τρισδιάστατα 3D μοντέλα υψηλής ακρίβειας διασφαλίζοντας το γρηγορότερο χρόνο παράδοσης καθώς και την ελαχιστοποίηση αστοχιών.

Η εταιρία μας στα πλαίσια της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού επενδύει συνεχώς κεφάλαια  τόσο σε μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και στα πιο σύγχρονα προγράμματα λογισμικών  καθώς και στην εκπαίδευση του εξειδικευμένου προσωπικού που διαθέτει  με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.

Επένδυση εξοπλισμού 1,8εκ ευρώ

Κοπή & Διάτρηση

Αυτοματοποιημένο Συγκρότημα VERNET BEHRINGER FP 1200 CNC Κοπής και Διάτρησης δοκών IPE IPN HEA HEB HEM UPN, με δυνατότητα κοπής εως 1200mm πλάτος.

Παντογράφος CNC κοπής λαμαρίνας λαμαρίνας οξυγόνου έως 80mm πάχος με τραπέζι 2,5m πλάτος x 12m μήκος.

Παντογράφος CNC κοπής – διάτρησης λαμαρίνας με μονάδα πλάσματος με τραπέζι 2,5m πλάτος x 12m μήκος.

Τέσσερις Στραντζόπρεσσες CNC διαμόρφωσης ελασμάτων με δυνατότητα τσακίσματος έως 12mm στα 4m.

Τρία υδραυλικά CNC ψαλίδια κοπής λαμαρίνας έως 13mm πάχος στα 4m.

Τέσσερις Πριονοκορδέλες με δυνατότητα κοπής έως 1050 πλάτος.

Τέσσερις Πριονοκορδέλες με δυνατότητα κοπής έως 1050 πλάτος.

Υδραυλικός γωνιοκόπτης ελασμάτων μεταβαλλόμενης γωνίας.

Τέσσερις κύλινδροι διαμόρφωσης λαμαρίνας εως 15mm πάχος.

Συγκόλληση

Αυτοματοποιημένο Συγκρότημα συγκόλλησης με την μέθοδο Βυθιζόμενου Τόξου SAW (Submerged Arc Welding).

Είκοσι Ηλεκτροσυγκολλήσεις σύρματος υδρόψυκτες ισχύος 500Α.

Μονάδα συγκόλλησης διάτμητων ήλων Drawn Arc.

Βαφή