Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας μας για την Ε.Κ.Ε. αποτελούν οι κανόνες ηθικής και διαφάνειας  με σεβασμό στον άνθρωπο και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε όλες τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Η προώθηση της διαφάνειας σε όλες τις συναλλαγές και λειτουργίες μας , η εξασφάλιση του καλύτερου και ασφαλέστερου  εργασιακού περιβάλλοντος και του υψηλού επιπέδου ικανοποίησης των ανθρώπων μας , η προάσπιση  της προστασίας των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων  η έμπρακτη και αδιάλειπτη συμμετοχή μας στις ανάγκες για την  ικανοποίηση των αναγκών της τοπικής αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας όποτε αυτό χρειαστεί είναι μερικές από τις κατευθυντήριες οδηγίες της διοίκησης της εταιρείας μας.