Απο τον σχεδιασμό στην πράξη

Η εταιρία μας είναι εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα λογισμικά ανάλυσης και σχεδίασης μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών. Μέσω των προγραμμάτων Teckla και Autocad οι μηχανικοί μας είναι σε θέση να σχεδιάσουν λεπτομερή τρισδιάστατα σχέδια υψηλής ακρίβειας, με αναλυτικές μελέτες και στατικούς υπολογισμούς, κοχλιωτών συνδέσεων καθώς και την δημιουργία κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων ανέγερσης. Τα σχεδιαστικά προγράμματα είναι συνδεδεμένα με τις περισσότερες εργαλειομηχανές cnc παραγωγής αντιμετωπίζοντας με αυτοματοποιημένο τρόπο τις διαδικασίες παραγωγής καθώς και την ελαχιστοποίηση τυχόν σφαλμάτων.