Ανέγερση

Η μελέτη και ο σχεδιασμός της ανέγερσης ενός κτηρίου πραγματοποιείται από τους επιβλέποντες μηχανικούς σε συνδυασμό με το ειδικευμένο – καταρτισμένο προσωπικό της εταιρίας μας το οποίο έχει στη διάθεση του όλα τα απαιτούμενα μέσα όπως γερανούς, ανυψωτικές εξέδρες, δίχτυα ασφαλείας και Μ.Α.Π.