Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί για την εταιρία μας καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων μας. Με την συνεχόμενη αύξηση των δραστηριοτήτων της εταιρίας μας το ανθρώπινο δυναμικό αυξάνεται συνεχώς μέσα σ ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον με ομαδικό πνεύμα ,επαγγελματική συμπεριφορά ,άριστη επικοινωνία. Μαζί με τις τεχνολογικές εξελίξεις επενδύουμε συνεχώς στην εκπαίδευση των ανθρώπων μας πάνω σε νέες δεξιότητες, γνώσεις μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και στοχεύουμε στην εργασιακή εξέλιξη και αναβάθμιση των ικανοτήτων τους. 

Ενθαρρύνουμε την καινοτομία, την πρωτοβουλία την εκμάθηση την δημιουργικότητα των εργαζομένων με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών και της εικόνας της εταιρίας μας αλλά και της προσωπικής τους ικανοποίησης και εξέλιξης ως επαγγελματίες μέσα από μια σχέση εμπιστοσύνης και αμοιβαίου οφέλους.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας αποτελείται σήμερα από ένα σύνολο 70 άρτια καταρτισμένων ανθρώπων.

Έμπειροι μηχανολόγοι – μηχανικοί, σχεδιαστές ,εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό ,οικονομολόγοι ,ανώτατα στελέχη συνθέτουν την ομάδα της εταιρίας μας παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις υψηλού ποιοτικού επιπέδου.

Θέλετε να εργαστείτε στην εταιρεία μας ?

Δείτε τις ανοιχτές θέσεις εργασίας