Μεταφορά & Εγκατάσταση

Μεγάλο μέρος της επαγγελματικής μας δραστηριότητας αποτελεί η μεταφορά και η διακίνηση των κατασκευών μας που ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις αλλά και βάρος έχουν. Η εταιρεία διαθέτει ένα ευρύ φάσμα οχημάτων, όπως επικαθήμενα φορτηγά και ρυμούλκες ειδικών μεταφορών, αυτοκινούμενα γερανοφόρα, οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού και προσωπικού. Σε κάθε έργο σχεδιάζουμε την πιο κατάλληλη και οικονομική μεταφορά προκειμένου να μεταφέρουμε ακόμα και τις πιο ογκώδης και βαριές κατασκευές,. τηρώντας ταυτόχρονα όλους τους κανόνες ασφαλείας. Ο στόλος των αυτοκινήτων μας διαρκώς ανανεώνετε με τα πιο σύγχρονα φορτηγά και μηχανήματα νέας αντιρυπαντικής χρήσης πιο φιλικά προς το περιβάλλον