Αρχή της εταιρίας μας αποτελεί η προσήλωση στην ποιότητα , για αυτό και εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης ποιότητας για τον σχεδιασμό μηχανημάτων και βιομηχανικών σιδηροκατασκευών σύμφωνα με τις απαιτήσεις ΕΝ ISO 9001:2015 καθώς και για τον σχεδιασμό – κατασκευή και ανέγερση χαλύβδινων κατασκευών με κατηγορίες εκτέλεσης EXC1 & EXC2 σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1090-2:2009+A1:2011.

Η εταιρία μας θέλοντας να βρίσκεται στην πρώτη επιλογή των εν δυνάμει πελατών μας τηρεί αυστηρά όλα τις νόμιμες διαδικασίες σε κάθε φάση της παραγωγής ,διενεργεί ελέγχους ποιότητας τόσο κατά την εισαγωγή των πρώτων υλών όσο και κατά την διαδικασία βιομηχανοποίησης, μεταφοράς και ανέγερσης.

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

Επεξεργασία – Εμπορία Σιδήρου & Συναφών Προϊόντων Μεταλλικές Κατασκευές
Δείτε το πιστοποιητικό 

QMSCERT 

Welding Prosedure Specification EN-ISO 15609-1:2004 & EN ISO 15607:2003
Applied Codes EN-ISO 15614-1:2004+A1:2008+FDAM 2:2011+ A2:2012
Δείτε το πιστοποιητικό

CERT  

Σχεδιασμό – Κατασκευή και ανέγερση χαλύβδινων κατασκευών με κατηγορία εκτέλεσης EXC 1 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου EN 1090-2:2008 +A1:2011
Δείτε το πιστοποιητικό

CERT  

Σχεδιασμό – Κατασκευή και ανέγερση χαλύβδινων κατασκευών με κατηγορία εκτέλεσης EXC 2 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου EN 1090-2:2008 +A1:2011
Δείτε το πιστοποιητικό

QMSCERT  

Welding Procedure Specification (WPS) According to EN-ISO 15614-1 /2004 
Δείτε το πιστοποιητικό

QMSCERT  

Welding Procedure Specification (WPS) According to EN-ISO 15609-1:2004 & EN-ISO 15607:2003 Applied Codes EN-ISO 15614-1:2004+A1:2008+FDAM 2:2011+ A2:2012
Δείτε το πιστοποιητικό