Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί για την εταιρία μας καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων μας.

Με την συνεχόμενη αύξηση των δραστηριοτήτων της εταιρίας μας το ανθρώπινο δυναμικό αυξάνεται συνεχώς μέσα σ ένα ασφαλές και υγειινό περιβάλλον με ομαδικό πνεύμα ,επαγγελματική συμπεριφορά ,άριστη επικοινωνία. Μαζί με τις τεχνολογικές εξελίξεις επενδύουμε συνεχώς στην εκπαίδευση των ανθρώπων μας πάνω σε νέες δεξιότητες, γνώσεις μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης  και στοχεύουμε στην εργασιακή εξέλιξη και αναβάθμιση των ικανοτήτων τους.

Ενθαρρύνουμε την καινοτομία,την πρωτοβουλία την εκμάθηση την δημιουργικότητα  των εργαζομένων με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών και της εικόνας της εταιρίας μας αλλά και της προσωπικής τους ικανοποίησης και εξέλιξης ως επαγγελματίες μέσα από μια σχέση εμπιστοσύνης και αμοιβαίου οφέλους.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας αποτελείται σήμερα από ένα σύνολο 65 άρτια καταρτισμένων ανθρώπων.

Έμπειροι μηχανολόγοι – μηχανικοί, σχεδιαστές ,εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό ,οικονομολόγοι ,ανώτατα στελέχη συνθέτουν την ομάδα της εταιρίας μας παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις υψηλού ποιοτικού επιπέδου

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας μας για την Ε.Κ.Ε. αποτελούν οι κανόνες ηθικής και διαφάνειας  με σεβασμό στον άνθρωπο και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε όλες τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Η προώθηση της διαφάνειας σε όλες τις συναλλαγές και λειτουργίες μας , η εξασφάλιση του καλύτερου και ασφαλέστερου  εργασιακού περιβάλλοντος και του υψηλού επιπέδου ικανοποίησης των ανθρώπων μας , η προάσπιση  της προστασίας των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων  η έμπρακτη και αδιάλειπτη συμμετοχή μας στις ανάγκες για την  ικανοποίηση των αναγκών της τοπικής αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας όποτε αυτό χρειαστεί είναι μερικές από τις κατευθυντήριες οδηγίες της διοίκησης της εταιρείας μας.