ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΛΩΝΑ ΠΑΥΛΙΔΗ S.A.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΠΥΛΩΝΑ ΠΑΥΛΙΔΗ

Πελάτης: PRODROMOS PAVLIDES S.A.

Κατηγορία: Ειδικές κατασκευές

Τοποθεσία Έργου:

Αντικείμενο Εργασιών:
Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού πυλώνα

Ποσότητα (Τόνοι):

Έτος Ολοκλήρωσης: