Μεταλλική κατασκευή βιομηχανικού κτηρίου ΝΟΒΑ ΕΛΛΑΣ Μον.Α.Ε.

Μεταλλική κατασκευή βιομηχανικού κτηρίου ΝΟΒΑ ΕΛΛΑΣ Μον.Α.Ε.

Πελάτης: ΦΡΙΓΚΟΣΤΑΛ Α.Ε.

Κατηγορία: Mεταλλικά Kτήρια

Τοποθεσία Έργου: ΒΙΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκη

Αντικείμενο Εργασιών:
Κατασκευή και ανέγερση μεταλλικού πυροβαμένου κτηρίου

Ποσότητα (Τόνοι): 900T

Έτος Ολοκλήρωσης: 2016

  • Προμήθεια και τοποθέτηση πυροβαμένου μεταλλικού κτηρίου και στεγάστρων
  • Προμήθεια και τοποθέτηση περιμετρικών φρεατίων βαρέως τύπου